Mens en werk

PerspektYf wordt vorm gegeven door Hillie de Haan, een betrokken en positieve professional op het gebied van Mens en Werk.

Mijn hele loopbaan staat in het teken van Mens en Werk. Na mijn opleiding Personeel en Arbeid ben ik gaan werken als intercedente. Omdat mijn hart en kracht ligt bij het trainen, coachen en begeleiden van mensen was de overstap naar werk als loopbaancoach een hele logische. In de loop van de jaren heb ik veel mensen begeleid bij het vinden van een nieuw perspectief en/of het beantwoorden van hun loopbaanvraag.

Mijn wens is om vanuit kracht en vertrouwen vorm te geven aan mijn leven en loopbaan. Door anderen te helpen dit ook te doen, wil ik bijdragen aan een maatschappij en samenleving waarin mensen samenleven en –werken op basis van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Ik ben positief ingesteld en ervan overtuigd dat iedereen succesvol kan zijn op een manier die bij hem of haar past. Als coach en adviseur help ik mensen de regie (weer) over hun leven en loopbaan te nemen en organisaties de talenten en capaciteiten van hun medewerkers maximaal te benutten.

Mijn manier van communiceren is positief, oplossingsgericht en respectvol. Ik voel me betrokken bij de mensen met wie ik werk. Plezier in werk en leven vind ik ontzettend belangrijk en gun ik iedereen.

Als loopbaanprofessional ben ik zelf het belangrijkste instrument en ik vind het belangrijk om mijzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Dit doe ik door middel van het volgen van opleidingen, trainingen en zelfstudie.

Ik ben aangesloten bij Noloc, de vereniging van loopbaanprofessionals, die zich inzet voor de bevordering van de professionaliteit van de beroepsgroep.

Binnen Noloc ben ik lid van de kwaliteitskring, een netwerk van vakgenoten die elkaar op regelmatige basis ontmoet om kennis en ervaring te delen en elkaar te stimuleren en ondersteunen. Bij Noloc sta ik geregistreerd  als ‘erkend loopbaanprofessional’. Dit betekent dat ik voldoe aan de kwaliteitscriteria die Noloc hanteert.

PerspektYf werkt volgens de richtlijnen van de gedragscode van Noloc  en hanteert de algemene voorwaarden van Noloc.

© 2014. PerspektYf